X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سنگرنسل چهارم **** sangar nasl 4
جوانی در نسل چهار ...

 ***رهسپاریم با ولایت تا شهادت  

 

 

 

        شعری در مورد جوانان آخر الزمان 

   

نمیدانم که در اخبار دیدم                  ویا از مخبری آن را شنیدم
که اندر لیل   معراج پیمبر                 به هر ره جبرئیلش بود رهبر
چو بر جبریل فرمان از خدا شد           محمد را به باغی رهنما شد
در آنجا میوه های پر بها بود               زه بهتر میوه هایش سیب ها بود
چنان در چشم زیبا مینمودند              که ناظر را دل از کف میربودند
بر آن مصنوع احمد دیده را دوخت        ز صانع صد هزار درس آموخت
... 

 

ادامه شعر در ادامه مطلب (برای دریافت روی ادامه مطلب کلیک کنید)شعری در مورد جوانان آخر الزمان   

 

 

نمیدانم که در اخبار دیدم                  ویا از مخبری آن را شنیدم
که اندر لیل   معراج پیمبر                 به هر ره جبرئیلش بود رهبر
چو بر جبریل فرمان از خدا شد           محمد را به باغی رهنما شد
در آنجا میوه های پر بها بود               زه بهتر میوه هایش سیب ها بود
چنان در چشم زیبا مینمودند              که ناظر را دل از کف میربودند
بر آن مصنوع احمد دیده را دوخت        ز صانع صد هزار درس آموخت
رسیدش امر زان نظاره کردن             برای چیدن و هم پاره کردن
چو چیدو پاره کرد آن سیب هارا         تعجب کرد اسرار خدا را
بدید آنها برونش همچو ماه است        درونش فاسد و زشت و تباه است 
بود حیران خرد از رنگ و بویش            شود عاجز مشام از گند و بویش
به صورت صافی و بی  عیب و پاک است       به سیرت بس پلید و عیب ناک است
به ظاهرعقل و دل را می رباید            به باطن زجر و نکبت میفزاید
نبی محترم چوون این چنین دید          سبب از محرم اسرار پرسید
  که سر این معما را ندانم                 نما آگه از این سر نهانم
بگفت این سیب ها را مثل و مانند      جوان دوره ی آخر زمانند
دو قسمت زان جوانان که هستند       تمامی باطل و شهوت پرستند
جوان هایی که درآن عصر آییند           به ظاهر بس مجلل مینماییند 
چو فارغ پاسخ روح الامین شد           محمد (ص) زین گزارش ها غمین شد
ولی امروز هم بعضی جوان ها           به بر دارندبسیار این نشان ها
به قامت سرو و صورت همچو ماهند     ولی تاریک عقلو دل سیاهند
نه تنها روی گردان ار نمازند                 تو گویی بی نیاز از بی نیازند
یکی بی تربیت همچون دواب است      اسیر نفسو بند خورد و خواب است  
بدانید این که حق بنده نواز است         ز خلقت هر چه باشد بی نیاز است 
اگر کافر شوند ارضو سمائی              چه نقصانی به ذات کبریایی 
شما ها چون که محتاج خدایید          از او شرم وبه خود ره مینماید
که ستار العیوب است و بصیر است     ولی دیر گیر و سخت گیر است
جوان ها حیف و صد حیف از جوانی     که گردد صرف و قدرش را ندانی
اگر تو امت مرحومه هستی                علی را شیعه و یزدان پرستی
مکن کاری که روی پیش مردان             پیمبر باشد از تو روی گردان
تو را گر مذهب و ایمان و دین است       کجا دین و مسلمانی چنین است
توکز غفلت نپرهیزی ز عصیان               کجا بتوان تو را گفتن مسلمان
چرا عاقل چنین تخمی بکارد                که حاصل جز پشیمانی ندارد
  

 

 

بر اساس روایتی از پیامبر 

نقل از استاد دانشمند 


[ سه‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1388 ] [ 14:22 ] [ حسین محمد زاده ]
نویسندگان
آخرین مطالب
لینک دوستان